Årsmøde 2019

Dansk Skytte Unions Flugtsektion

Årsmøde 2019

 

 

Tidspunkt: 24. marts 2019 kl. 13:30
   
Sted:

Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, 7190 Billund

   

Dagsorden ifølge lovregulativ-VII-Repræsentantskabet, Sektionsårsmødernes dagsorden § 9

 

Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Sektionen aflægger beretning.

3. Sektionen forelægger det nye års program og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg
Formand: F-SEK Kuno Danielsen (Valg lige år)
Formand: ISSF Dan Hemmingsen (Valg ulige år) PÅ VALG
Formand: NSF Ebbe Hansen (Valg ulige år) ØNSKER IKKE GENVALG
Formand: Fitasc Kent Jensen (Valg lige år) AFGÅR: NY vælges for et år.
Formand: UDD Michael Hansen (Valg ulige år) PÅ VALG

6. Eventuelt.

 

Hver sektion nedsætter selv deres udvalg.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10. marts 2019, Kuno Danielsen: nordisktrap@sport.dk

 

Tilmelding

Tilmelding skal foregå via tilmeldingsmenuen.

 

Senest 10. marts 2019

 

Alle medlemsklubber, også de der er under optagelse er velkommen til at deltage. Forhåndstilmelding af hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt.

 

Repræsentantskabsmøde og frokost

Flugtsektionens årsmøde afholdes samme sted og umiddelbart efter Dansk Skytte Unions ordinære repræsentantskabsmøde. Selvstændig tilmelding til repræsentantskabsmødet er nødvendig. Læs mere om repræsentantskabsmødet her.

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet og før flugtsektionsårsmødet bydes på frokost for alle deltagere af det ene eller begge møder

 

 

Sektionen er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage.

Dansk Skytte Union

Idrættens Hus |  Brøndby Stadion 20 |  2605 Brøndby

Tlf.: 43 26 23 52 | Email: info@skytteunion.dk

 

www.skytteunion.dk | DSkyU på FacebookDSkyU på Instagram | DSkyU på Twitter