DSOHH Efteruddannelseskursus 14. - 15. september 2018

 

Kære medlemmer!

 

Hermed inviteres alle til årets efteruddannelseskursus.

 

Udvalget håber at programmet er sammensat så alle, både hospitalsansatte og speciallæger i praksis finder indholdet interessant.

 

Rammerne er som altid Hotel Kolding Fjord, i år har vi valgt at introducere levende musik efter festmiddagen.

 

Vi håber på stor tilslutning.

 

Målgruppe:

Læger med interesse i oto-rhino-laryngologi. Vi håber, der kommer et bredt udbud af læger fra alle uddannelsesniveauer både fra primær og sekundær sektoren.

 

Tilmelding:

Foregår på denne hjemmeside ved linked Tilmelding

 

I fald der kommer flere tilmeldinger end vi har plads til, vil de først tilmeldte blive prioriteret.

 

Bemærk venligst fortrydelsesfristen, som er d. 14. august 2018. Efter denne dato vil det IKKE være muligt at få kursusgebyret retur, idet vi skal betale for værelser m.m.

 

 

På efterudddannelsesudvalgets vegne

 

Thomas Velser,      Jette Berg,      Marie Westergaard-Nielsen,      Andreas Tomas Ravn

                                                                          

Hotel Koldingfjord - Fjordvej 154 - 6000 - Kolding - 75510000