BOLIGBEHOV, POTENTIALER OG UDVIKLING I ODENSE

 

 

Byggesocietetet og Odense Kommune inviterer sammen til et møde om fremtidens bolig- og ejendomsmarked i Odense

 

torsdag den 4. maj 2017 kl. 17.30-20.30

 

Odense har over de seneste år oplevet færre investeringer i ejendomme og byggeri end de andre store danske byer. En udvikling der dog lige nu er ved at ændre sig markant med en øget befolkningstilvækst og massive investeringer i bl.a. letbane og nyt universitetshospital. Odense Kommune har derfor fået gennemført en undersøgelse der tydeliggør befolkningsudvikling, boligbehov og efterspørgsel samt indikere prisudvikling og mulige afkastgrader.

 

Odense Kommune ønsker at dele undersøgelsens resultater med udviklere og investorer, som arbejder i og ser udviklingsmuligheder i Odense. Derudover er der et ønske om at teste undersøgelsens resultater op mod det marked og den efterspørgsel, som både entreprenører, udviklere og investorer ser og oplever. På mødet vil rådgivningsvirksomheden Exometric præsentere resultaterne fra markedsundersøgelsen udarbejdet for Odense Kommune om boligbehovet og markedsudviklingen i kommunen. 

 

Odense Letbane står umiddelbart over for realisering med opstart af anlæg i 2018 og forventet ibrugtagning fra 2020. Erfaringer viser, at ny letbane konkret ændrer de byrum og kvarterer, den anlægges gennem. En udvikling af byens rum og forbindelser giver en række potentialer for nye investeringer.

 

Odense Kommune ønsker en åben dialog om udpegning af de områder i byen med størst potentiale. Samtidig ønsker kommunen at ligge grundstenen for kommende samarbejder og partnerskaber i udviklingen af potentielle projekter. Mødet vil derfor rumme en præsentation af letbanen og den nuværende status samt workshop med drøftelse af udviklingspotentialer.

 

 

 

     

 

 

Byggesocietetet - Flæsketorvet 68 - 1711 København V - 22211936