Nordisk forbedringsagentuddannelse, hold 19

PS!mprove udbyder i samarbejde med det norske pasientsikkerhetsprogrammet endnu en gang en nordisk uddannelse, med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program. Formålet med uddannelsen er at uddanne forbedringsagenter i Danmark og Norge, som kan iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

 

Baggrund

I dag drives flere nationale projekter i Norden, der har til formål at forbedre patientsikkerhed og kvalitet. Fælles for projekterne er, at målene er ambitiøse, og at Forbedringsmodellen (Model for Improvement) anvendes som metode til implementering.

 

Der er et stigende behov i sundhedsvæsenet for at gennemføre vedvarende forbedringer i tilstrækkeligt højt tempo. Det kræver nye kompetencer og kvalifikationer (capacity og capability). Der udbydes mange forskellige projektlederuddannelser i dag, men ingen i System og Profound Knowledge, hvor Forbedringsmodellen og Statistisk Proces Styring (SPC) er centrale metoder. Forbedringsmodellen bruger tidstro data til at drive forbedringsarbejdet fremad og har fokus på at implementere allerede eksisterende viden om bedste praksis.

 

Når uddannelsen er gennemført vil en forbedringsagent kunne:

 • Sætte systematiske ambitiøse mål
 • Anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange
 • Måle forbedringer systematisk og hyppigt
 • Lede forbedringsarbejde og eliminere barrierer
 • Accelerere implementering 
 • Anvende metoder til at sprede forbedringer og fastholde opnåede resultater 

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er dedikerede klinikere, kvalitets- og patientsikkerhedsfolk, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i klinisk praksis og som ønsker at øge deres viden og kompetencer i at gennemføre og facilitere forbedringsarbejde. Forbedringsarbejdet foregår i tæt samarbejde med et lokalt og gerne multidisciplinært team i klinisk praksis.

 

OM UDDANNELSEN

Uddannelsen

Deltagerne gennemfører et afgrænset klinisk forbedringsprojekt i løbet af uddannelsen. Efter aftale med deltagerens leder skal forbedringsprojektet tage afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation og/eller implementering af lokal, regional og/eller national kvalitetsstrategi. Under uddannelsen vil deltagerne modtage rådgivning og undervisning på internat og ved videokonferencer.

 

Forbedringsarbejdet bør være realistisk at gennemføre indenfor 10 måneder.

 

En del af undervisningen vil foregå på engelsk, ligesåvel som en del litteratur også vil være på engelsk.

 

Projektet skal være aftalt med sponsor inden første uddannelsesseminar. Sponsoren er udpeget af deltagerens ansættelsessted og er typisk den daglige leder af den kliniske afdeling, hvor projektet gennemføres. Sponsorens rolle er at godkende projektområde og mål, følge projektet i hele perioden, samtænke projektet med andre aktiviteter i afdelingen og fjerne eventuelle barrierer for projektets gennemførsel.

Projektsponsor skal give tilsagn om støtte og vejledning til forbedringsagenten og hjælpe til at fjerne barrierer for forbedringer i projektperioden.

 

Inden første uddannelsesseminar skal der desuden være udarbejdet en beskrivelse af hvorfor netop dette forbedringsarbejde er valgt, herunder beskrivelse af hvad problemet er i dag, hvordan det kommer til udtryk via forskellige datakilder, og hvad forbedringsarbejdet ses som en løsning på.

 

Et velegnet projekt opfylder følgende:

 • Projekt der sigter mod forbedring af klinisk praksis.
 • Der er sammenhæng mellem projektet og organisationens overordnede strategi og kvalitetsmål.
 • Projektets resultat forventes at have signifikant betydning for organisationen og er vigtig for organisationens ledelse af en eller flere grunde:
  Patienter oplever problemer med sikkerhed, service eller out-comes.
  Der er behov for at reducere omkostninger samtidig med at kvalitet opretholdes eller forbedres.
 • Projektet er et teamsamarbejde, ikke et enkeltmandsprojekt.
 • Projektet kan gennemføres inden for uddannelses tidsramme.
 • Der er identificeret resultatindikatorer, der er direkte relateret til projektets mål og det er meningsfuldt at måle på disse over en 10 mdr. tidsramme.
 • Projektsponsor har ledelsesmæssigt ansvar over det afsnit/afdeling hvor projektet udføres.
 • Projektsponsor har givet tilsagn om støtte og vejledning til forbedringsagenten og hjælp til at fjerne barriere for forbedringer i projektperioden.

PRAKTISK

Praktisk om uddannelsen

Uddannelsen strækker sig over 10 mdr. Der vil blive afholdt 3 samlinger + 6 videokonferencer. Derudover er der 8 afleveringer. Vær opmærksom på at første aflevering er 3. januar 2020.

Tidsplan for uddannelsen kan hentes som pdf 

Samling 1:   3.-5. marts 2020 i København

Samling 2:   23.-24. juni 2020 i Oslo

Samling 3:   24.-25. november 2020 i København

 

Forplejning og overnatning under samlinger er inkluderet.

 

Tilmeldingsfrist: 25. november 2019

 

Pris

35.000 Kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer forplejning under samlinger, middag samt overnatning den 3. og 4. marts, 23. juni og 24. november.

Prisen dækker ikke transport til samlingerne.

 

For at modtage et uddannelsesbevis forventes det, at man deltager i alle uddannelsesaktiviteter.

 

Ved tilmelding skal sendes minimum et forslag til et velegnet projekt, der kan gennemføres på de 10 måneder uddannelsen varer.

  

Tilmeldingen er bindende.