Fagmøde om Fælles Mål i folkeskolen og udvikling af undervisning i fagene - København

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen til fagmøde, der skal understøtte skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet i undervisningen. Formålet med fagmødet er at sikre, at intentionerne om et større lokalt råderum i lovændringen om fælles mål realiseres lokalt, og at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

 

Fagmødets målgruppe er lærere i fagene, børnehaveklasseledere, vejledere, skoleledere og medarbejdere fra forvaltningen og evt. andre relevante fagprofessionelle samt organisationsrepræsentanter.

 

I København udbydes workshops i følgende fag: dansk, matematik, tysk/fransk/engelsk (afholdes som én workshop), kristendom, naturfagene (afholdes som én workshop), håndværk og design.