Fagmøde om Fælles Mål i folkeskolen og udvikling af undervisning i fagene - Næstved

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen til fagmøde, der skal understøtte skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet i undervisningen. Formålet med fagmødet er at sikre, at intentionerne om et større lokalt råderum i lovændringen om fælles mål realiseres lokalt, og at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

 

Fagmødets målgruppe er lærere i fagene, børnehaveklasseledere, vejledere, skoleledere og medarbejdere fra forvaltningen og evt. andre relevante fagprofessionelle samt organisationsrepræsentanter.

 

I Næstved udbydes workshops i følgende fag: dansk, matematik, tysk/fransk/engelsk (afholdes som én workshop), historie, naturfagene (afholdes som én workshop) og idræt.

 

Ministeriet tilbyder bustransport fra Næstved Station til Menstrup Kro og retur. Angiv venligst ved tilmelding, om bustransport ønskes.