Faglig dag om hjerteområdet 8. marts 2019

Fredag den 8. marts 2019 kl. 10.00 - 14.30 inviterer Danske Regioner til Faglig dag om hjerteområdet.

 

Dagen vil både rumme inspirationsoplæg og masser af mulighed for at drøfte udviklingsperspektiverne på hjerteområ­det.

 

Målgruppen for dagen er politikere, beslutningsta­gere, fagfolk og medarbejdere, der arbejder med hjerteområdet.

 

Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, åbner dagen.

 

Nærmere program for dagen følger.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Laura Toftegard, mail: lto@regioner.dk eller telefon: 4022 3025

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 - København Ø - 35298239 - azw@regioner.dk