Faglighed i gymnasiet 23. marts på SDU i Odense lokale O100

Fagligheden i gymnasiet er undersøgt af et stort hold forskere fra Syddansk Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut og fire ekspertgrupper nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet. I forbindelse med projektet har man analyseret både undervisningsbeskrivelser, eksamenssæt og eksamensopgaver og elevopgaver 50 år tilbage i tiden og gennemført spørgeskemaundersøgelser med både undervisere i grundskolen, på gymnasierne og videregående uddannelser.  

 

 

Projektets arbejde med og konklusioner på fagligheden i gymnasiet bliver udfoldet og debatteret på konferencen. Der lægges således op til en kvalificeret dialog mellem gymnasier, aftagere, politikere og andre interessenter om, hvilken faglighed(er) der skal prioriteres i gymnasieskolen i fremtiden.  

 

 

På konferencen vil alle deltagerne modtage rapport nr. 1 og 6, samt det fag man vælger i workshoppen.