FBS Netværksmøde for PLC-medarbejdere, Vejle

FBS Netværksmøde for PLC-medarbejdere, Vejle

KOMBIT inviterer PLC-medarbejdere til netværksmøde om FBS og Cicero Web.

 

Mødets formål er at danne rammen for videndeling og inspiration på tværs af PLC’erne. Videndelingen faciliteres af Bent Sejersen, IKT Digital, Aarhus Kommune, og Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune. Herudover vil der også være indlæg fra KOMBIT og Systematic.

 

Undervejs får I mulighed for både at stille spørgsmål og bidrage med input og refleksioner.

 

Program

  9:30 - 10:00 Ankomst og morgenmad

10:00 - 15:30 Netværksmøde

 

 

Hvem kan deltage

Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med 2 personer fra PLC-området. Invitationen er sendt til systemadministratoren, som inviterer de relevante personer fra kommunen.

 

Pris

Arrangementet er gratis.

 

Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 18. februar 2020

KOMBIT A/S - Halfdansgade 8 - 2300 - København S - 3334 9400 - bibsys@kombit.dk