Formands- næstformandsmøde i Allerød, onsdag den 11. april

Formand og næstformand for ældre-/seniorrådet inviteres til et møde af landsformand Erik Stagsted, hvor I - udover at møde formænd og næstformænd fra andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer og landsformanden. Et møde i et mindre forum, hvor landsformanden lærer jeres holdninger at kende og hører jeres ideer til udvikling af ældre/-seniorrådene.

 

Formålet med mødet er at få skabt en tættere relation jer imellem og mellem jer og Danske Ældreråd. Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabsmøde, hvor der ikke er plads til dialog. Derfor vælger vi denne måde og kan dermed samle op på jeres input til årets arbejde i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen i Danske Ældreråd drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra regeringen, KL og Danske Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske udfordringer i kommunerne, er et godt grundlag for bestyrelsens drøftelser.

 

Invitationen gælder formand og/eller næstformand fra hvert ældre-/seniorråd.

 

Mødet tilrettelægges, så der er tid til ældrepolitiske drøftelser og udvekslinger jer imellem.

 

Program og bilag til dagen kan downloades her på tilmeldingssiden under fanen ”program og materialer”.

 

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770160