Forældres rolle i udvikling af børn og unges demokratiske dannelse - i samarbejde med institutioner, skoler og ungdomsuddannelse

Når samarbejde med forældre baner vejen for demokratisk dannelse og medborgerskab

 

Hvordan kan vi som fagprofessionelle bruge forældres ressourcer i udviklingen af børn og unges demokratiske dannelse? Og hvordan kan samarbejde med forældrene styrke følelsen af medborgerskab hos børn og unge?

 

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for konferencen, hvor en række spændende og aktuelle oplægsholdere og fagpersoner vil dele deres perspektiver og give os den nyeste viden via oplæg, dialog og workshops.

 

Demokratisk dannelse er tæt forbundet med børn og unges muligheder for at træffe beslutninger og valg baseret på veludviklet kritisk tænkning. Alle fagprofessionelle omkring børn og unge spiller en aktiv og væsentlig rolle i børn og unges udvikling af kritisk tænkning, ligesom alle forældre har et naturligt stort ansvar her. Men hvordan afstemmes og mødes disse roller og dette ansvar optimalt, så vi på sigt medvirker til at forebygge frafald, marginalisering og en lang række andre uhensigtsmæssige udfald af barndommen og ungdomslivet?

 

I forbindelse med konferencen bliver der også rig lejlighed for videndeling og erfaringsudveksling praktikere i mellem.

 

Det er gratis at deltage i arrangementet