Seminar for bestyrelsesformand og bestyrelsesnæstformand

Seminar for bestyrelsesformænd og -næstfornænd

Danmarks Privatskoleforening indbyder igen i år skolernes bestyrelsesformænd og -næstformænd til seminar.

At være bestyrelsesformand kræver ikke alene konkret viden og overblik, men også samarbejds- og kommunikative evner og erkendelse af de mange roller man har som bestyrelsesformand.

 

Bestyrelsesformandsseminaret varer knapt et døgn og giver rig mulighed for at mødes med formandskolleger fra hele landet og høre om deres oplevelser og erfaringer. Danmarks Privatskoleforenings konsulenter vil står for oplæggene og cases på seminaret.

 

Temaet er seminaret er  ” Formandskabets rolle som bindeled mellem bestyrelse og ledelse”

Der vil blive talt om er følgende emner

  • Formandskabets  samarbejde med skolens øverste leder
  • Løn og ansættelsesvilkår for skolens ledelse (der er kommet nye overenskomstaftaler)
  • Løn- og udviklingssamtaler med lederen – hvorfor og hvordan?
  • Bestyrelsens interne samarbejde
  • Ledelse af bestyrelsens arbejde
  • Nyt fra og om de frie og private skoler

Seminaret er en blanding af oplæg, løsning af cases og erfaringsudveksling.

Tidsangivelser (med forbehold for mindre ændringer)Fredag d. 15. november
15.00 Ankomst og eftermiddagsbuffet

15.30 Velkomst og introduktion til programmet. Præsentation af kursusholderne, rammesætning for døgnet – ”formandskabets rolle”

16.00 Oplæg og case

18.30 Afslutning på eftermiddagens program

19.00 Middag

20.30 Oplæg og drøftelser om aktuelt tema

 


Lørdag d. 16. november

09.00 En kort opsamling fra fredagen

09.20 Oplæg og case

10.30 Pause
11.00 Nyt fra den politiske verden. Oplæg ved Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasium

12.30 Tak for denne gang og afsluttende frokost

 

 

Målgruppe: Seminaret er for skolenes bestyrelsesformand og næstformænd.

 

Dato:Den 15.-16. november med start fredag kl. 15 og slut lørdag kl. 13.

 

Sted: Hotel Fredericia, Vestre Ringsvej 96, 7000 Fredericia

 

Pris: 1850 pr. person

 

Tilmelding: Via foreningens hjemmesiden. Frist for tilmelding er d. 14. oktober

 

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier       Ny Kongensgade 15,3       1472 København K