FSFH's Temadag

Velkommen til tilmeldingssiden for

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejerskers temadag

onsdag den 6. maj 2020

 

 Resistensudvikling og samarbejdet om den infektionshygiejniske indsats

 

 

Interesserede udstillere skal kontakte Judit Christensen på

juc@regionsjaelland.dk

NYBORG STRAND - Østerøvej 2 - 5800 Nyborg - Nyborgstrand@nyborgstrand.dk