Live interaktion

Interagér med deltagere under arrangementet ved at foretage interaktive meningsmålinger, løbende tage imod spørgsmål og afholde quizzer.

Quiz og afstemninger

Afstemninger

Conference Managers afstemninger lader dig fastholde deltagernes engagement. Italesæt dine deltagere under arrangementet ved at foretage interaktive meningsmålinger, afholde quizzer og afvikle konkurrencer. Det er hurtigt og let at oprette præcis de afstemningstyper, du ønsker, og deltagelse foregår direkte igennem CM Events appen, så det er let at være med.

Live beskeder

Med Live beskeder kan dine deltagere løbende skrive beskeder under arrangementet, via appen CM Events, uden at afbryde oplægsholderen f.eks. i form af spørgsmål. Oplægsholderen har mulighed for at vise beskederne på storskærm, hvor deltagerne kan stemme på, hvilke beskeder de finder mest relevante. Data gemmes, så der kan arbejdes videre med de informationer der er indhentet.

Live beskeder'

Lad os kontakte dig!

Kommunikation ikon Har du spørgsmål?