Årsmøde-kursus 2020 - PROGRAM

Sted: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Dato: 1. -3. oktober 2020

 

Engagér dig!

Den sociale vending og genkomsten af det politiske 

 

“Hvis det er sandt, og det tror jeg, at branden på Scandinavian Star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje, døde de 159 mennesker ikke kun på grund af nogle enkelte mænds kyniske risikovillighed, de døde for en idé.

Nogen og noget kan blive nødt til at dø, for at andre kan vinde. Det er ideen. 

For at lægge til må man trække fra et andet sted. 

Kapitalismen er en massakre.

Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen.”

Asta Olivia Nordenhof: Scandinavian Star. Del 1. Penge på lommen. Basilisk. 2020

 

I mange år har de unge fået skæld ud for ikke at engagere sig i samfundsdebatten, men der er en tendens til, at #fridaysforfuture, #metoo og stemmer som Emma Holten og Greta Thunberg har engageret dem. Tidens tre k’er - køn, klima og klasse - kalder på handling. De unge ønsker en bedre verden og en mere bæredygtig fremtid, og de går både på gaden og på nettet i håbet om at forandre verden, både hver for sig og i fællesskab. Også i litteraturen har vi i de senere år set en social og politisk vending med  blandt andre forfattere som Morten Pape, Thomas Korsgaard, Asta Olivia Nordenhof, Kristian Bang Foss, Lea Maria Løppenthin og Hanne Højgaard Viemose. 

 

Rammen for årsmødet er Comwell Kellers Park, der oprindeligt var en anstalt under åndssvageforsorgen - den kellerske åndssvageanstalt - oprettet i 1865 af Johan Keller. Sønnen Christian Keller førte anstalten videre, og med ham som frontfigur blev Danmark et foregangsland, når det gjaldt overvågning, institutionalisering og sterilisation af åndssvage. Dette fortsatte helt op i slutningen af 1960erne, og mange af ofrene har krævet en undskyldning fra staten, men aldrig modtaget nogen. 

 

På årsmødekurset 2020 vil vi sætte fokus på social og politisk aktivisme i vores fag både nu og litteraturhistorisk og på tværs af det faglige stof. Oplægsholderne vil være forskere, didaktikere og kunstnere, og vi vil nyde godt af den friske luft og den smukke omkringliggende natur med udsigt til Vejle Fjord.  Kom og oplev bl.a. forfatter Asta Olivia Nordenhof i samtale med anmelder Kamilla Löfström. Mød dramatiker Line Knutzon og rapper Mads Mygind. Skriv kreativt med forfatter Silje Henderson. Bliv klogere på retorisk medborgerskab med Lisa Storm Villadsen og gør eleverne til aktive medborgere med Fonden for Entreprenørskab. Få nye perspektiver på politisk litteratur med Louise Mønster og dokumentarprogrammer med Anita Nell Albertsen. Deltag i workshops og tag konkrete ideer til undervisningen med hjem om forskellige sider af årsmødets emne.

 

 

Torsdag den 1. oktober:

11.00-11.30: Ankomst, kaffe, frugt og sandwich
.

11.30-11:45: Velkomst 

 

11.45-12.45: Emma Holten, aktivist, http://www.emmaholten.com/

 

13.00-14.30: Det politiskes genkomst – med særligt henblik på dansk samtidslyrik

ved Louise Mønster, lektor, ph.d. i nordisk litteratur ved Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet 

Mit oplæg tager afsæt i en diskussion af forholdet mellem litteratur og politik, hvor jeg bl.a. vil fokusere på de forskellige synspunkter, der har været i den danske litterære debat i tiden efter år 2000, og argumentere for en inklusiv tilgang til spørgsmålet om, hvad politisk litteratur er. Herefter vil jeg mere specifikt se på, hvad der har kendetegnet litteraturens og især lyrikkens forhold til det politiske i 2010’erne, idet jeg vil pege på nogle af de forskellige måder, et politisk engagement har givet sig til kende. Herunder skal vi ikke alene omkring digtningens livtag med temaer som bl.a. klima, kapitalisme, magtforhold, etnicitet og køn, men også undersøge de formsproglige og æstetiske konsekvenser, der følger af et sådant engagement.14.30-14.45: Pause med kaffe

 

14.45-15.45: Quiz-aktivisme med Jette Sindbjerg Martinsen, lektor ved Nørre Gymnasium

 

16.00-17.30: Generalforsamling i E (hhx, htx, eux og eud) og G (stx og hf)

  • herunder formandens beretning  

 

17.30-18.30: Pause og indkvartering

 

18.30-19.30: Middag 

 

19.30-20.30:  Line Knutzon, dramatiker og forfatter: Camille Cloud og andre (a)sociale stemmerFredag d. 2. oktober

7.30-9.00 Morgenmad

 

9.00-10.15: På fattigdomssafari i Velfærdsdanmark ved Anita Nell Bech Albertsen, lektor, Ph.D, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 
Reality-dokumentarprogrammer, der har til formål at forbedre, belære, disciplinere og ikke mindst udstille underklassen (og/eller arbejderklassen), fylder meget af sendetiden på TV-kanalerne. Ofte med høje seertal, for underklassen er ”god underholdning”. Flere af dem ledsages af ædle erklæringer om at ville kvalificere fattigdomsdebatten. Men giver programmer som På røven i Nakskov (TV2: 2015), Stadig på røven (TV2: 2016), Prinsesser fra blokken (DR3: 2016), Blok på bistand (DR2: 2015), Drengene på kanten (DR3: 2016) m.fl. virkelig svar på, hvem de mennesker er, der lever af offentlige ydelser? Gør TV om livet på overførselsindkomst, med tvangsauktioner, svigt og tvangsfjernelser af børn og dårlige madvaner og tænder os virkelig klogere på livet i underklassen? Eller øger de ikke snarere afstanden mellem socialklasserne, fordi den slags programmer snarere handler om middelklassens mulighed for at svælge i egen forargelsesfryd?

 

 

10.30-12.00 Workshopper - lav undervisning i: 

 

a. Engagerede unge – om værdi og handlekraft med uddannelseskonsulent Lars Frisdahl fra Fonden for Entreprenørskab og gymnasielærer Trine Henriksen fra Marselisborg Gymnasium. 

Hvordan kan vi med afsæt i danskfagets litteratur og faglighed få gymnasieelever til at blive handlekompetente medborgere? Med udgangspunkt i eksempler på undervisning i stof og litteratur af relevans for danskfaget arbejder vi med, hvordan vi med innovation i danskundervisningen kan lære eleverne at udvikle deres kreativitet, omverdensforståelse, personlige indstilling  og handlingskompetencer. Der tages udgangspunkt i de eksempler, som er udarbejdet til innovationsundervisning i danskfaget af Fonden for Entreprenørskab for UVM. Se også https://emu.dk/stx/dansk/det-innovative 

 

b. Giv klimaet en skrivehånd! Kreativ skrivning. Med Silja K. Henderson, forfatter til bogen”1,7 tipping point” (2018) & Birgitte Darger, lektor ved Christianshavn gymnasium og forfatter til bl.a. “Begreb om dansk”

Bærer ungdommen fremtiden og de globale klimaudfordringer i deres hænder? Hvad skal de og vi gribe til? Hvordan kan danskfaget bringe fremtidens drømme og mulige handlinger i spil? Lyriker Silja E.K. Henderson vil læse op fra sit poetiske, dystopiske hybridværk “1,7 Tipping Point” og give et bud på hvordan man kan skrive digte når klimaet kalder på aktivisme. På workshoppen vil deltagerne samarbejde om forslag til undervisningen og prøve kræfter med cut-up-poesi

 

c. Demokratisk dannelse gennem faglig formidling med Jan Aasbjerg Petersen, lektor ved Frederiksberg gymnasium og forfatter til bl..a bogen “Del din viden” (2020)

Formidling af troværdig, faglig viden er en hjørnesten i demokratiet, og det taler lige ind i danskfaget; dels kan vi undervise i, hvordan faglig formidling foregår, men vi kan også træne vores elever i selv at formidle viden, der er afgørende for, at vi har adgang til facts. Oplægget vil fokusere i mindre grad på, hvorfor faglig formidling er vigtigt, og i stedet lægge sit hovedfokus på, hvordan vi kan indtænke faglig formidling som et didaktisk greb.

Oplægget vil lede over i en workshop, hvor konkrete forløb kan få indarbejdet en formidling af den faglige viden.


12.00-13.30: Frokost - Gå en tur i det grønne og fortæl kolleger om hvad du tager med hjem fra workshoppen

 

13.30-14.45: Stemmer fra kanten: Aktivisme og retorisk medborgerskab: Lisa Storm Villadsen, lektor, Ph.d, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Malala Yousafzai, Greta Thunberg og Emma Gonzalez er eksempler på unge aktivister, der i de seneste år er ”brudt gennem lydmuren” og opnået at sætte fokus på samfundsmæssige problemer som kvindeundertrykkelse, klimaforandringer og våbenlovgivning. Hver på deres måde har de, trods modstand og kritik, formået at få deres stemme hørt og sætte deres præg på den offentlige debat. De har påtaget sig det ansvar at argumentere for en bedre verdensorden, og de eksemplificerer hvad man kan kalde aktivt retorisk medborgerskab.

 I dette oplæg præsenterer jeg begrebet retorisk medborgerskab med særlig fokus på de udøvende aspekter af det og argumenterer for begrebets relevans i gymnasieundervisning i bl.a. dansk. Gennem historiske og mere nutidige eksempler illustrerer jeg, hvordan det er lykkedes aktivister gennem tiden at få en stemme og påvirke samfundsudviklingen, herunder hvordan aktivister på forskellige kreative måder har håndteret forsøg på at blokere deres deltagelse, og jeg spørger, hvilke stemmer, vi stadig ikke kan/vil høre. Oplægget rummer forslag til, hvordan emnet kan inddrages i danskundervisningen.

 

14.45-15.00: Pause

 

15.00-16.00: Nyt fra fagkonsulenten:

          Nicolai Rekve Eriksen, stx og hf 

          Søren Husted-Pedersen, hhx, htx og eux

 

Her slutter kursus for dem der har 1 overnatning16.30-18.00: Litteraturen og velfærdsstaten: Tue Andersen Nexø, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet

I al fald siden 1960erne har velfærdsstaten og dens mulige problemer været et centralt emne i dansk litteratur. Men velfærdsstaten er også blevet fremstillet på meget forskellige måder, og især i de sidste tiår er det som om, litteraturens velfærdsbilleder og velfærdskritik har undergået forandringer. Med udgangspunkt i Peter Seeberg og Villy Sørensen, i Pablo Llambias og i 10ernes unge danske litteratur (Asta Olivia Nordenhof, Ida Holmegaard, Jonas Eika m.fl.) vil jeg diskutere tre forskellige måder, velfærdsstaten er blevet fremstillet og kritiseret på i dansk litteratur. Samtidig vil jeg diskutere, hvordan de forskellige velfærdsforestillinger ender med at skabe forskellige forestillinger om, hvilken rolle litteraturen har i samfundet. Dansk litteraturs forestillinger om velfærdsstaten viser sig nemlig tæt forbundet med dens selvforståelse.

 

18.30: Festmiddag

 

20.30-21.30: Mads Mygind

Mads Mygind, digter og rapper, født 1984, cand. mag. i Nordisk Sprog og Litteratur, har udgivet fem digtsamlinger, et bogobjekt, samt flere digitale litteraturværker, ligesom han er formand for litteraturforeningen LIPS (www.lips.dk). Derudover har han bidraget med digte og kortere prosa til diverse antologier, og en lang række litterære tidsskrifter som Hvedekorn, Apparatur, Reception, Den Blå Port, Øverste Kirurgiske, Banana Split, Københavnske Istidende, m.fl. 

Anmelderne om Myginds praksis: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2016/01/anderledes-aarhusiansk-roest-samtidspoesien

 

Lørdag d. 3. oktober

 

7.00-9.00: Morgenmad 

 

9.00: Forfatterbesøg: Asta Olivia Nordenhof

  • modereret af anmelder Kamilla Löfström

 

Årsmødet slutter ca. 11.00Tid og sted

Årsmøde-kurset afholdes d. 1.-3. oktober 2020 på Comwell Hvide Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop, tlf. 76 41 17 17Pris

2 overnatninger: 4550 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 5000 kr. for ikke-medlemmer.

1 overnatning: 3350 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 3800 kr. for ikke-medlemmer.

Prisen er for enkeltværelse (dobbeltværelse koster 600 mindre i alt).

 

Uden overnatning:
- Torsdag til fredag kl 15.30  Pris 2350 for medlemmer og 2800 for ikke medlemmer
- Torsdag til lørdag med fuldt kursus og middage uden overnatning: Pris 2850 for medlemmer og 3300 for ikke medlemmer.


I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan. Prisen er ex moms.
Alle priser er ekskl. moms
Medlemskab af Dansklærerforeningen koster 475 kr årligtTilmelding

Senest den 1. september 2020 via www.dansklf.dk 

 

Kontakt: Carsten Ullum, cu@hansenberg.dk Dansklærerforeningens Hus - Rathsacksvej 7 - 1862 - Frederiksberg - 33790010