GUDP informationsmøde i Vejle 30. januar 2020

Privatlivspolitik

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen: GUDP Sekreataritatet  

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan GUDP Sekretariatet (i det følgende benævnt "Dataansvarlig") (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Miljøstyrelsen

CVR: 25798376

Tolderlundsvej 5

5000 Odense

 

Ny adresse:  

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

Mail: mst@mst.dk Tlf: 72544000  

 

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet.
 2. Kommunikation: Personoplysningerne kan anvendes til kommende kommunikation vedr. GUDP om projekter og om mulighederne for at ansøge om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, invitationer til kommende informationsmøder mv. 

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelse af Conference Manager™, og herunder tilmeldingswebsitet.

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Personoplysningsfelter i tilmeldingen online samt deltagerliste med navn, virksomhed/institution og kontaktdata. 
 2. Særligt følsomme oplysninger: Vi behandler ikke særligt følsomme oplysninger

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at indsætte link til din profil.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Foredragsholdere og konferencelokationer
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support og vareleverandører, som vi samarbejder med i forbindelse med vores mødeaktivitet og informationsarbejde samt Conference Manager A/S (databehandler).
 • Andre offentlige myndigheder såsom GUDP´s afdeling i Landbrugsstyrelsen

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger op til en uge fra arrangementet afslutning d. 12.6.2019

 

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse blive gjort offentligt tilgængelige gennem en online deltagerliste, ligesom der ved det fysiske arrangement kan blive udarbejdet navneskilte og/eller udleveret en fysisk deltagerliste. Vi håndterer ikke særligt følsomme oplysninger i forbindelse med mødet. .

 

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne: Navn og kontaktoplysninger er obligatoriske. Andre oplysninger kan under tilmelding også vise sig at være obligatoriske ud fra andre valg foretaget. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så er det ikke muligt at foretage en tilmelding til arrangementet.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af GUDP igen, kan du ved personlig henvendelse frabede dig dette. 
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 03.12.2019

 

 

Miljøstyrelsen - Tolderlundsvej 5 - 5000 - Odense C - +45 70120211 - mst@mst.dk