GUDP-møde for projektledere om udbetaling

GUDP-møde om optimering af udbetalinger

GUDP Sekretariatet vil optimere processen for udbetalinger af tilskud til projekter, så sagsbehandlingstiden bliver kortere og antallet af partshøringssager mindre.   

Mødet er for projektledere og evt. andre deltagere i de igangværende projekter. Formålet er at give et indblik i, hvordan sekretariatet fremover vil håndtere udbetalingerne for at optimere processen. I dialog med deltagerne vil vi desuden undersøge, hvordan de typiske fejl i anmodningerne om udtaling kan undgås, så processen kan glider lettere. 

GUDP Sekretariatet Landbrugsstyrelsen - Augustenborg Slot 3 - 6440 Augutenborg - Tlf.: +45 33 95 80

Fungerende teamleder, projekttilskud: Jeanne Wirenfeldt Johannesen -Tlf.: +45 22650222 - Mail: jewijo@lfst.dk