Få styr på gynækologien AFLYST

Gynækologiske problemstillinger spænder vidt, fra banale vaginale infektioner til alvorlige cancerlidelser, og er en hyppig årsag til henvendelse i almen praksis. Du vil efter kurset være opdateret i at håndtere de hyppigste problemstillinger inden for infektioner, HPV, blødningsforstyrrelser, prævention, endometriose, PCOS og abort. Du vil også få opdateret din viden om de mest anvendte behandlinger hos de praktiserende gynækologer og på de gynækologiske afdelinger.

 

Formålet med kurset er at opdatere din viden inden for gynækologi i almen praksis. Derudover er formålet at give dig konkrete og praktiske anvisninger på håndtering af hyppige gynækologiske problemstillinger i praksis samt informere om de mest anvendte behandlinger hos praktiserende speciallæger og gynækologisk afdelinger.

 

Indhold og form:

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

  • Infektioner: vaginit/vaginose, cervicit, herpes, HPV og urinvejsinfektioner
  • Praktisk håndtering af blødningsforstyrrelser inkl. PCOS
  • Perimenopausal hormonbehandling - konsekvenser af ny viden
  • Prævention: opdatering af viden og metoder. Demonstration af aktuelle spiraltyper. Indsættelse af implanon
  • Endometrios., præmenstruel syndrom og aborter, blødning tidligt i graviditet
  • Screening: Teori og praksis.

Materialet, der anvendes på kurset, udsendes inden kursusstart, hvorved du får mulighed for at gennemgå cases før undervisningen.

 

Kurset er bygget op omkring en kombination af dialogbaseret undervisning, plenumdebat, gruppearbejde med cases samt brug af læringspartner mhp. erfaringsudveksling. Derudover vil der på kurset gennemføres en færdighedstræning på demomodeller i forhold til spiraloplægning og implanonilægning.

 

Alt materialet udsendes elektronisk, så du efter kurset nemt kan genfinde undervisningsmaterialer og dermed fastholde den nye læring.

 

Målgruppe:

Alment praktiserende læger

 

Undervisere:

Overlæge, dr.med.  Kresten Rubeck Petersen

Overlæge Ditte Trolle

Overlæge Christina Damsted Petersen

Speciallæge, dr.med. Thune Bryndorf

 

Kursusleder:

Søren Wichmand, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

18. - 20. marts 2020, Kongebrogården

Kurset er et internat og overnatning er includeret. 

 

Tilmeldingsfrist

7. februar 2020

 

Pris

Kr. 13.200

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134