Håndværk og design - desing, teknologi og tværfaglighed - København

Håndværk og design er stadig et nyt fag i Folkeskolen og der er behov for at få udfoldet fagets didaktik og praksisformer.

 

Dagen vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske workshops. På temadagen kommer vi desuden ind på flg. fokusområder i faget:

  • Designproces
  • Tværfaglighed
  • Teknologi

Scandic Copenhagen - Vester Søgade 6 - 1601 København V - Tlf. 33 14 35 35