Arktisk Workshop om Forskning og Uddannelse

Invitation til Hindsgavl VI workshop 7. –  8. april 2021

 

Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet inviterer hermed arktiske forskere og forvaltere til en workshop, der afvikles på Hindsgavl Slot, Middelfart, den  7. –  8. april 2021.

 

Workshoppen er den sjette i rækken af lignende workshops afholdt på Hindsgavl. Formålet er at øge samarbejdet om tilvejebringelse og udnyttelse af infrastrukturer, forskning, uddannelse, formidling/rådgivning og erhvervssamarbejde på tværs af institutioner, myndigheder, forskergrupper/-centre og discipliner.

 

Workshoppen har gennem årene centreret sig om fire temaer:

 

 1. Forskning
 2. Uddannelse
 3. Erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning
 4. Arktisk forskningsinfrastruktur

 

Heraf udsprang fire arbejdsgrupper, der behandlede de fire temaer. Arbejdsgrupperne har i løbet af årene bidraget til den fælles portal Isaaffik Arctic Gateway samt koordineringen i forhold til arbejdet i Forum for Arktisk Forskning.

 

I år vil temaerne afspejle den aktuelle politiske kontekst, herunder den geopolitiske udvikling i Arktis samt den grønne omstilling. Der er være fire hovedspor, som bliver drøftet gennem gruppearbejde. Deltagerne bedes tilmelde sig et hovedspor ved tilmelding til workshoppen:

 

 1. Grøn omstilling i forskningsinfrastruktur
 2. Miljø, bæredygtighed, grøn omstilling/innovation, forurening og affaldshåndtering i Arktis
 3. Forskningens rolle i geopolitiske beslutningsprocesser og regional sikkerhed
 4. Sikkerhed i arktiske samfund og operationer (civil sikkerhed, vejr, SAR etc.)

 

På tværs af disse hovedspor opfordres deltagerne til at overveje et eller flere af nedenstående temaer:

 

 • Næste generation af unge, arktiske forskere
 • Formidling og stakeholder-involvering
 • Samfundsrelevans, herunder innovation og værdiskabelse
 • Forskningsdrevet innovation og entreprenørskab i Arktis

 

Gratis deltagelse for unge forskere

Vi forsøger i år at tiltrække unge, arktiske forskere fra alle fagdiscipliner til workshoppen, og der reserveres derfor et antal gratis pladser til unge forskere, der er i starten af deres karriere som ph.d., post.doc eller adjunkt. Vi opfordrer alle i forskermiljøerne til at gøre unge forskere i forskergrupperne opmærksomme på denne mulighed. Deltagelse er gratis, men transport skal unge forskere selv stå for. Vi forbeholder os ret til at sikre en ligelig fordeling mellem institutionerne, hvis muligt.

 

Poster session

Hindsgavl Forskergruppen står for en postersession. Der er derfor mulighed for at få en poster om forskning, projekter eller andet med til Hindsgavl. Du kan melde dig til postersession, når du tilmelder dig workshoppen.

 

Fotokonkurrence

Hindsgavl Forskergruppen afholder også en fotokonkurrence, der afgøres under middagen d. 26. oktober. Arrangementsgruppen stiller en præmie på højkant. Send dit digitale, arktiske foto fra dit feltarbejde eller tilsvarende til os ved tilmelding, så deltager du i konkurrencen og er med til at skabe den visuelle, arktiske stemning.

 

Workshoppen afvikles med økonomisk støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Pris for deltagelse i workshoppen er 1.350,- kr. inkl. ophold på Hindsgavl Slot, som betales ved tilmeldingen.

 

Tilmeldingsfrist d. 24.  marts 2021.

 

Spørgsmål vedrørende workshoppen kan stilles til

Niels Hoedeman, Arctic DTU, e-mail: nih@byg.dtu.dk, mobil: 93 51 89 71.

Ingrid Vernimmen, Arctic DTU, e-mail: ingv@byg.dtu.dk,  mobil: 93 51 12 67.

 

Venlig hilsen

 

Lars Christoffersen, Bachelordekan, DTU

Katrine Krogh Andersen, Dekan, KU Science

Kurt Nielsen, Prodekan, Technical Sciences, AU

Arctic DTU - Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A - 2800 - Kgs. Lyngby - 93511267 - arctic@dtu.dk