Historiefaget - fagformål og kompetencemål for 3.-9. klasse samt prøven - København

 

 

 

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - Frederikholms Kanal 25, Færøsk Pakhus H2 - 1220 København K - Tlf. 33 92 50 00 - www.stukuvm.dk