Hovedpinedagen AFLYST

Danmark er i front inden for den højt specialiserede behandling af hovedpine – samt i forskning inden for hovedpine. På dette kursus giver en række af de læger og behandlere, der er ansvarlige for denne førerposition, deltagerne en indføring i den nyeste viden om diagnose, behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpinesygdomme.

 

Ifølge Sundhedsprofilen har mere end 700.000 danskere hyppig hovedpine eller migræne, og i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne kan og bør langt størstedelen af disse håndteres i almen praksis.

 

Det er langt fra alle med hyppig hovedpine, der henvender sig til almen praksis for deres lidelse, men hovedpine kan være udforende i almen praksis, da det også optræder som symptom på andre somatiske såvel som ikke-somatiske lidelser og psykosociale udfordringer.

 

Da der ikke findes biomarkører for hovedpinesygdom, og da hovedpineanfald sjældent ses under selve konsultationen, er det afgørende, at praktiserende læger har indsigt i de hyppigste hovedpinesygdomme samt relevante metoder og redskaber til diagnose af hovedpinesygdomme for at kunne differentiere mellem, hvornår hovedpinen er årsag eller symptom.

 

På kurset klædes deltagerne bedre på til denne opgave med udgangspunkt i Nationalt Videnscenter for Hovedpines Hovedpine 1·2·3. Hovedpine 1·2·3 er et nyudviklet diagnostisk værktøj, der er på enkel og overskuelig vis, præsenterer karakteristika samt medicinsk og ikke-medicinsk behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpinesygdomme.

 

Undervisningen vil være case-baseret.

 

Kurset er godkendt som systematiske efteruddannelse for praktiserende læger.

 

Målgruppe

Praktiserende læger, yngre læger og andre med interesse i emnet.

 

Undervisere

Hovedpineteamet fra Glostrup Hospital:

Jakob Møller Hansen, Læge PhD

Henrik Winther Schytz, Overlæge PhD

Anja Sofie Petersen, Læge PhD-studerende

Stine Maarbjerg, Læge PhD

Louise Carlsen, Læge PhD-studerende

Malene Danø, Sygeplejerske

Bjarne K. Madsen, Fysioterapeut PhD

Simon M. Salomon, Psykolog

 

Kursusledere

Lars Poulsen, alment praktiserende læge

 

Tid

14. maj 2020,

 

Kursusafgift

Kurset koster 1.200 kr.

Studerende kan deltage for 600 kr.

 

Tilmeldingsfrist 

4. maj 2020PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134