Idéudviklingsdag: Forebyg indlæggelser af børn via teknologi

Der er et stigende behov for at forebygge indlæggelser blandt børn mellem 0-2 år. Opdag og udforsk nye teknologiske løsninger sammen med offentlige og private aktører.

  

30% af danske raskfødte børn bliver behandlet på et sygehus, inden de fylder 15 måneder. En femtedel af de børn bliver indlagt til ’observation’. Det betyder, at børnene bliver sendt hjem fra hospitalet uden at have fået en diagnose. Børn af sårbare familier har en øget risiko for at blive indlagt, det er derfor vigtigt at have fokus på denne målgruppe og deres udfordringer, hvis indlæggelser blandt 0-2-årige skal forebygges.

 

Det er en voldsom oplevelse for både børn og forældre, når børn bliver indlagt, og oplevelsen kan sætte spor langt ind i voksenlivet. Samtidig løbes der stærkt på landets hospitaler, og der er ikke kapacitet og sengepladser nok. Kommunen har desuden en stor andel af medfinansiering, når børn under to år indlægges. Der er derfor bred interesse for at forebygge indlæggelser af børn.

 

Idéudviklingsdagen d. 13. juni sætter fokus på, hvordan teknologi kan forebygge indlæggelser af 0-2-årige børn af sårbare familier. Formålet med dagen er at samle private og offentlige aktører for i fællesskab at udtænke nye løsninger på, hvordan teknologi kan forebygge, at børn af sårbare familier oftere indlægges sammenlignet med børn af ikke sårbare familier.

 

Deltagere på dagen er bl.a. sundhedsfagligt personale (sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere) samt repræsentanter fra private virksomheder, der arbejder med teknologi til sundhedsvæsenet.

 

Succesfuld teknologi tager udgangspunkt i reelle behov og er forankret i organisationen. Ved brug af systematisk innovation vil projektet i samarbejde med borgere, offentlige og private aktører omsætte idégenerering og idéudvikling til konkrete løsninger, som kan udvikles, testes i relevante omgivelser og evt. implementeres i samarbejde med OUH og Svendborg Kommune.

 

Projektet er et innovationsprojekt finansieret af innovationsnetværket Danish Healthtech og løber i perioden februar 2019 – november 2020.

 

 

MÅLGRUPPE:

Virksomheder med fokus på borgervendte tværsektorielle teknologier, offentlige aktører, vidensinstitutioner og frivillige foreninger.

 

UDBYTTE

  • Systematisk innovation i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører
  • Indsigt i muligheden for at anvende teknologi i nye områder
  • Vidensdeling
  • Netværk

 

PROGRAM:

Programmet for dagen opdateres løbende og kan ses her: https://www.conferencemanager.dk/Ideudviklingsdag/program.html

 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER

 

Hvornår

Dato: d. 13. juni 2019

Tid: kl. 10.00-15.00

 

Hvor

Arrangementet afholdes i Public Intelligences lokaler på Billedskærervej 17, 5230 Odense M

Parkering ved adressen er gratis

 

Pris

Det er gratis at deltage i idéudviklingsdagen

 

Arrangør

Syddansk Universitet Health Informatics and Technology

Danish Healthtech

Sundhedsforvaltningen, Svendborg Kommune

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

 

Tilmelding

Tilmelding sker via følgende link: https://www.conferencemanager.dk/Ideudviklingsdag/tilmelding

 

Tilmeldingsfrist

D. 5. juni 2019

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt:

Camilla Panduro Nielsen
Projektkoordinator, Syddansk Universitet Health Informatics and Technology

+ 45 65504330
 capn@mmmi.sdu.dk

 

Syddansk Universitet - Health Informatics and Technology - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - capn@mmmi.sdu.dk