Webinar for faglærere om prøven i idræt 2019

Webinaret vil tage dig igennem processen fra tiden før prøven til efter prøven på baggrund af et oplæg fra Læringskonsulenterne.

Efterfølgende åbnes der op for chatten, hvor der kan stilles spørgsmål direkte til Læringskonsulenterne.

Læringskonsulenterne vil informere, rådgive og vejlede i forhold til lærerens opgaver, vejledning af elever, hvilke regler og krav der er til en disposition, gruppedannelse og meget mere.

Webinaret omhandler både praktiske, indholdsmæssige og faglige perspektiver.

 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 26 - 1220 - København K - 33926100 - fp@stukuvm.dk