Inkluderende fællesskaber og de professionelles rolle - Odense

En konference der stiller skarpt på forskellige dilemmaer i arbejdet med inkluderende fællesskaber og hvilken rolle de professionelle i skoler og dagtilbud spiller for børnenes læring, trivsel og udvikling.