Inklusionskonference

Danmarks Private Skoler inviterer igen i år til Inklusionskonference.

Brugen af digitale medier er en stor del af børn og unges liv. Konference sætter fokus på hvilken indflydelse de digitale medier har på børn og unges liv f.eks. i forhold til selvskade.

 

Program for konferencen

kl. 09.50 – 10.00 Velkommen v. Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

Kl. 10.00 – 10.30 Regler og love v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kl. 10.30 – 12.00  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser.  Andelen af børn og unge, der udvikler  spiseforstyrrelser og selvskade er stigende. Oplægge vil omhandle hvad vi skal kigge efter for at spotte tegnene på spiseforstyrrelser og selvskade, og hvordan griber vi samtalen med barnet/den unge an?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.00 Digital selvskade v. Lotte Rubæk, pykolog med års erfaring i  børne- og ungdomspsykiatrien. Digital selvskade er et nyt fænomen, hvor unge “cyber-mobber” sig selv gennem falske profiler, og dermed udsætter sig selv for følelsesmæssig smerte. Lotte vil beskrive de digitale selvskadeformer, give indblik i psykologien bag digitale selvskade, tale om når selvskade smitter socialt og om hvordan du kan handle, hvis du får mistanke om, at en ung er digitalt selvskadende.

Kl. 14.00 – 15.50 Er sociale medier faktisk en trussel for unge trivsel?  v. Michael Birkjær, Senior Analyst i fra tænketanken Happiness Research Institute.  Børn og unges online-liv og offline-liv hænger uløseligt sammen. For at få et nuanceret billede af betydningen af brugen af sociale medier, er det nødvendigt at fokusere på, hvilke medier børn og unge bruger, hvordan de bruger dem, og hvilke fællesnævnere de børn og unge, som er mest udsatte, har.

(forbehold for ændringe)

 

Der vil i pauserne være mulighed for at tale med firmaer der udstiller relevante produkter.

 

Dato: 9. oktober 2019

Sted: IDA-Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Pris: 1150 kr.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier    Ny Kongensgade 15,3    1472 København K