Temadag vedrørende inspirationsmateriale om anbragt børn og unge

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet står bag udvikling af nyt inspirationsmateriale, der skal understøtte skoler og kommuner i at opbygge et beredskab og en systematik, der bidrager til at sikrer anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel i skolen.

 

På temadagen præsenteres projektet, resultater fra den foreløbige kortlægning af viden, lovende praksis og lovgivning på området og oplæg om anbragte børn og unges læring.

 

3-5 kommuner har mulighed for at deltage i et netværk i 2020, hvor der kapacitetsopbygges lokalt og erfaringsudveksles i netværket om brug af materialet