Konference om Arbejdsmarkedsinklusion af mennesker med psykiske lidelser - et mål og en mulighed med individuelt planlagt job med støtte (IPS)!

Har du et ønske om at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i at nå deres job- eller uddannelsesmål? Vil du have inspiration og viden om, hvordan man konkret kan støtte deres forløb i uddannelse eller job? Har du et ønske om at koordinere behandling og beskæftigelsesindsats bedre – til gavn for borgeren? Eller vil du gerne have en mere aktiv rolle i samarbejdet med arbejdsgiverne?

                                   

Så kom til konference og få nye indsigter fra praksis og forskning l at understøtte mennesker med svære psykiske lidelser i arbejde eller uddannelse.

 

Konferencen tager afsæt i de gode erfaringer med at støtte mennesker med psykiske lidelser i at komme i job eller uddannelse med individuelt planlagt job med støtte – som er i hastig udbredelse over hele landet.

 

Uddannelse eller arbejde udgør et omdrejningspunkt i de fleste menneskers liv, men mange borgere med psykiske lidelser står fortsat uden for arbejdsmarkedet og dermed et af samfundets vigtigste fællesskaber. Men det har vist sig muligt at indfri den enkeltes og samfundets ønske om forøget beskæftigelse eller uddannelse gennem brugerinddragende og virksomhedsrettet tværsektorielt samarbejde.

 

Borgerens behov, ønsker og erfaringer står centralt i indsatsen for inklusion med individuelt planlagt job med støtte.

 

Individuelt planlagt job med støtte giver anledning til at diskutere centrale spørgsmål:

 

  • Hvordan kan man arbejde med at hjælpe borgere med svær psykisk lidelse i uddannelse eller beskæftigelse – og hvor stor er succesraten?
  • Hvilke erfaringer har borgere med psykiske lidelser med at komme og være i uddannelse eller beskæftigelse?
  • Hvordan inddrager man bedst borgernes ønsker?
  • Hvordan kan man som professionel i beskæftigelses- og behandlingsindsatsen samarbejde med og støtte borgerne om nå deres job eller uddannelsesmål – og sikre en helhedsorienteret støtte?
  • Hvordan kan man hjælpe mennesker med psykiske lidelser med at der tages hensyn til deres behov på arbejdspladsen ved at udvikle den virksomhedsrettede indsats?

 

Konferencen samler nysgerrige og engagerede professionelle, ledere, borgere, forskere og studerende til konference om arbejdsmarkedsintegration af mennesker med svære psykiske lidelser.


Tag din kollega eller kommende samarbejdspartner i hånden og få forskningsviden og praktisk inspiration til samarbejdet om at understøtte mennesker med svære psykiske lidelser i at komme og være i arbejde.

 

Sæt X i kalenderen d. 18. september.


Velkommen til konference!

 

Konferencen afholdes af Institut for Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole i et samarbejde med Psykiatrisk Forskningscenter Region Hovedstaden og Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet samt en række engagerede og erfarne praktikere fra forskellige kommuner og regioner, som arbejder med IPS.

 

Arrangementet foregår hos Københavns Professionshøjskole, Institut for Socialrådgiveruddannelsen, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg.

 

Tilmelding senest d. til 1. september og betaling umiddelbart derefter. Tilmelding er bindende.

 

Pris 300 kr. ekskl. Moms.
Husk at angive dit ønske til deltagelse i workshop (først til mølle) og evt. særlige hensyn til frokosten.

 

Om betaling:

Hvis din arbejdsgiver skal betale: vælg "Faktura ønskes via EAN" ved trin 3 i tilmeldingen (du skal i tilmeldingen så angive din arbejdsgivers EAN nummer).

 

Hvis du selv skal betale: vælg "Fakturering ønskes via Email" ved trin 3 i tilmeldingen + vælg betalingsmetode.

 

 

Program

 

9.30 – 10.00: Ankomst og indregistrering

Kom i god tid og hils på de andre deltagere – med kaffe, te og frugt.

   

10.00 – 10.15: Velkomst

 

10.15 - 11.00: Introduktion til Individuelt Planlagt Job med Støtte – og resultater fra en dansk sammenhæng.

Oplæg og diskussion

  • ved Thomas N. Christensen ph.d., og Lene F. Eplov, overlæge,

                                Copenhagen Research Center for Mental Health

 

I dette oplæg vil IPS metoden blive beskrevet med udgangspunkt i de otte grundprincipper for metoden. Resultaterne fra det danske kliniske randomiserede IPS-forsøg vil blive præsenteret, herunder beskæftigelseseffekter, kliniske effekter, tilfredshed med indsatsen og resultater fra en sundhedsøkonomisk analyse. Derudover vil langtidseffekterne af indsatsen, målt ved 30 måneders opfølgning, blive præsenteret for første gang. 

 

11.00 - 11.15: Pause

 

11.15 – 12.00: IPS – Implementering af IPS i en kompleks institutionel kontekst.

Oplæg og diskussion

  • ved Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d., Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

 

Oplægget præsenterer resultater fra et forskningsprojekt om implementering af IPS i overgangen fra RCT styret forsøg til daglig drift. IPS er i en dansk kontekst forankret i de kommunale jobcentre og samarbejder med den regionale behandlingspsykiatri om at støtte borgerens jobmål. I oplægget vises hvordan IPS påvirkes af de institutionelle rammer i de kommunale jobcentre og de regionale behandlingsenheder og hvordan der sker en tilpasning både før, under og efter RCT forsøget.

 

12.00 – 13.00 Frokost – ved de grønne kokke

 

13.00 – 14.30 Workshops med udviklingsbestræbelser fra IPS

Vælg én workshop og diskuter, hvordan man kan indfri en af de udviklingsbestræbelser, som individuelt planlagt job med støtte giver indsigt i:

  • Workshop 1: Brugernes erfaringer; hvordan man arbejder ud fra borgernes ønsker
  • Workshop 2: Kom godt fra start i samarbejdet mellem beskæftigelses- og behandlingsindsats
  • Workshop 3: Den virksomhedsrettede indsats – få borgernes ønsker ind i samarbejdet med arbejdsgiverne

Hver workshop faciliteres ved et oplæg til diskussion – og dialogen med deltagerne kickstartes af kommentarer fra en forsker, praktiker og en bruger med indsigt i IPS.

 

Uddybende beskrivelse følger.

 

14.30 – 15.00: Pause – med kaffe og kage

 

15.00 – 16.00: Panel og diskussion: Erfaringer med forankringen af støttet beskæftigelse i Danmark.

 

16.00 Tak for i dag – ordet bliver givet frit, salen og gården er åben for de, der vil diskutere videre

 

Københavns Professionshøjskole - Kronprinsesse Sofies Vej 35 - 2000 - Frederiksberg - 23733391 - pero@kp.dk