Lovpligtig koordinatoruddannelse K13 i Ishøj d. 26. -28. oktober og 12. - 13. november 2020

Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører. For at kunne varetage denne opgave stiller loven krav om, at personen gennemfører en særlig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedskoordinatorer på 37 timer. Uddannelsen skal gennemføres, inden funktionen som koordinator påbegyndes.

 

Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

 

Hvem deltager
På koordinatoruddannelsen deltager arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser 

 

Indhold
På koordinatoruddannelsen lærer du om de opgaver og de krav der stilles til de projekterende og bygherren. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers situation.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Rettigheder, pligter og ansvar
  • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Informationssøgning
  • Nyheder på arbejdsmiljøområdet
  • Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål
  • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Uddannelsen afholdes over 5 dage (i alt 37 timer ekskl. frokostpauser).
Et hold består af max. 20 kursister.

 

Pris
Kr. 6.8000,00 ekskl. moms pr. person.

 

Prisen er inkl. fuld forplejning under koordinatoruddannelsen samt komplet kursusmateriale og kursusbevis.

 

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte kursusafdelingen på amkursus@joblife.dk eller +45 88 191 800.

Joblife a/s - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - 88191800 - amkursus@joblife.dk