KiAP – Kvalitet i Almen Praksis inviterer klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer til inspirationsdage på Nyborg Strand den 8. og 9. oktober.

Programmet den 8. oktober begynder kl. 18.00 med et middagsarrangement, hvor der vil være rig mulighed for at møde klynger fra hele landet, dele erfaringer og få nye idéer med hjem til klyngearbejdet.

 

Programmet den 9. oktober har form af en mere traditionel konferencedag med plenumoplæg og -debatter fulgt af workshops  med konkrete emner som  datadrevet kvalitetsudvikling og facilitering i klyngerne. Ligesom på den første dag vil der blive skabt rammer for dialog og erfaringsudveksling – ikke mindst lokalt, da der er mulighed for at mødes med andre klynger fra den region, man kommer fra.

  

Pris for deltagelse i hele arrangementet inkl. overnatning er kr. 2900,-
Pris for deltagelse den 9 oktober er kr. 1275,-

 

Det er tanken, at klyngen finansierer omkostninger forbundet med deltagelse i arrangementet, herunder tabt arbejdsfortjeneste efter PLO’s gældende konsulenttakst.
 

Tilmeldingsfrist: 16. september 2019

 

- Selvom fristen er overskredet kan du stadig tilmelde dig efter aftale med konsulent Signe Rørdam Holm, som du kan kontakte via mail sholm@kiap.dk eller tlf. 51519114.

NYBORG STRAND - Østerøvej 2 - 5800 - Nyborg - +45 65313131 - nyborgstrand@nyborgstrand.dk