Temadag for rådgivere og konsulenthuse

KOMBIT inviterer konsulenthuse og rådgivere til temadag om Monopolbruddet

 

Temadagen henvender sig til konsulenter og rådgivere, der arbejder i og med den kommunale sektor, på det strategiske og taktiske niveau og som er interesseret I at få mere viden om Monopolbruddet hele vejen rundt, herunder

hvor kommunerne kan få behov for ekstern bistand fra konsulenthuse/rådgivere.

 

Temadagen vil sætte fokus på emner som baggrunden for og løsningerne i Monopolbruddet, herunder: Hvilke opgaver og udfordringer skal kommunerne håndtere inden implementering af SAPA, KSD, KY og Støttesystemerne? KOMBIT implementerer efter princippet ”hjælp til selvhjælp” – Hvad er leverandørernes, KOMBITs og kommunernes rolle? Hvordan får kommunerne overblik og indblik undervejs? Hvad ved vi om arbejdsgange i de nuværende (AS IS) og kommende løsninger (TO BE)? Hvordan kan den fælleskommunale rammearkitektur give kommunerne mulighed for billigere og bedre adgang til data og it-infrastruktur? Og hvilke udfordringer ser kommunerne de vil møde i forbindelse med Monopolbruddet?  

 

Program:

 

Formiddag - Bag om Monopolbruddet

Eftermiddag - opdeles i tre spor:

 

  • Spor 1: Overblik og indsigt i den fælleskommunale rammearkitektur og it-infrastruktur
  • Spor 2: Implementering af monopolbrudsløsningerne – hjælp til selvhjælp, hvad betyder det for kommunerne?
  • Spor 3: KOMBITs anbefalinger til kommunerne om program, kontrakt- og leverandørstyring

Programmet opdateres løbende. Hold øje med denne hjemmeside.

 

Tilmeldingsfrist: 11. januar 2017. Din tilmelding er herefter bindende. Det betyder, at eventuelle afbud skal være KOMBIT i hænde senest denne dato. Tilmeldingen kan alternativt overdrages til en anden deltager.

 

Pris: 675,- kr. 

 

Deltagere, der har et særligt behov ifm. frokosten, kan kontakte mbprogrammet@kombit.dk. Andre spørgsmål kan også rettes til denne adresse. 

KOMBIT A/S - Halfdansgade 8 - 2300 København S - 33349400