Bestyrelse og skoleledelse

- det strategisk kompetente samarbejde på de frie grundskoler og gymnasier

Når du som skoleleder/rektor og bestyrelsesformand går hjem fra denne dagskonference, er det målet, at i, både hver for sig og sammen, har reflekteret over jeres nuværende roller og ikke mindst fået øje på, hvordan anderledes mulige roller kan gøre jer bedre i et dynamisk udviklende samarbejde.

Så inden du læser videre, er det bare med at få sat et stort kryds i kalenderen ud for den
22. januar 2019
!

Alle aktører, der er omkring dét at holde skole, er drevet af den samme vision, nemlig at skabe den bedst mulige skole for eleverne. Som bestyrelsesformand og skoleleder/rektor står I i spidsen som de fremmeste samarbejdspartnere og beslutningstagere. Ikke mindst står I med ultimativt ansvar for, at den fælles vision omsættes til praksis – gennem beslutninger. Spændende? – Ja. Krævende? – I den grad.

 

For det at drive skole og gymnasium ud fra visionen om, hvad man gerne vil være, - handler ikke om at styre tingene fra ét punkt til et andet, men om at forholde sig strategisk opmærksomt på, at der med mennesker og proces er mange logikker og drømme i spil, som danner grundlag for at anskue tingene på forskellige måder. Det er forskelligt, hvad man synes, der er mest centralt for at nærme sig visionen.

 

Dette stiller helt særlige krav til jer som bestyrelsesformand og som skoleleder/rektor, som ud over jeres indbyrdes samarbejde, hver især også indtager rollen som ledere for hhv. en bestyrelse og en øvrig ledelse og personalegruppe. Dette kræver et strategisk kompetent samarbejde.

 

Kompetent i den forstand, at man er klar over, hvilke roller man indtager hvornår og hvorfor, og klar over hvilke arenaer/domæner I optræder godt eller mindre godt i.

 

Strategisk, fordi man ikke blot er optaget af at træffe beslutninger, men af at træffe kvalificerede og gode beslutninger. Dette fordrer en løsrivelse sig fra perspektivet om, at jeres positioner alene er betinget af iboende evner til at kunne træffe beslutninger. Faktisk kræver det også, at man kan agere i det ofte modsatrettede krydspres af logikker, der er i spil, og lægge det til grund for sine beslutninger. Det kræver at man har medreflekteret, at der altid vil være et overskud af andre mulige veje at gå – og at man måske omgør en beslutning, hvis den skønnes påkrævet, - altså agerer strategisk.

 

Den ledertype og rolle I selv udlever, pt. som bestyrelsesformand og skoleleder/rektor, og som I måske befinder jer godt i, - er den nødvendigvis altid den rigtige rolle at indtage i alle sammenhænge?

Eller indeholder anderledes mulige roller samtidigt nye muligheder og potentialer til at gøre jer selv og hinanden bedre som nærmeste samarbejdspartnere?

 

Alt dette og mere til vil være på programmet, når UVS inviterer dig til denne spændende dagskonference  
22. januar 2019 i DGI Byen i København, hvor vi ud over oplæg fra både en bestyrelsesformand og en skoleleder slutter af med et foredrag med Stine Bosse, som er velkendt i offentligheden som en respekteret og særdeles kompetent erhvervsleder og som bestyrelsesmedlem i flere større virksomheder.

 

Dagen er vigtig for jer som hhv. bestyrelsesformand og leder/rektor og for udviklingen af jeres fælles platform og vision: at skabe den bedste skole og uddannelse for jeres elever.


Vi glæder os til at se jer!
Danmarks Private Skoler - Udvalg for videndeling og skoleudvikling

 

 

Praktisk information

 

Målgruppe: For at få det bedste udbytte af dagen anbefales deltagelse af skolelederen (evt. én person mere fra skolens ledelse) samt to bestyrelsesmedlemmer heraf gerne formanden.

 

Dato: Den 22. januar 2019

 

Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København

 

Pris:  925 kr.

 

Frist for tilmelding er d. 7. januar 2019.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier   Ny Kongensgade 15,3   1472  København K