Konference om ordblindhed/dysleksi

Ordblindetesten, Ordblinderisikotesten og indførsel af retskrav på udredning af ordblindhed; der er sket meget på ordblindeområdet de sidste år.

 

Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier inviterer private skoler til en spændende og inspirerende dag med fokus på ordblindhed. På konferencen vil der være lærerige og spændende og oplæg.

 

Trine Nobelius, ekspert i ordblindhed ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kommer og holder oplæg om ordblindhed og Ordblindetesten mm. Mikkel Rugholm kommer og fortæller om sin skolegang i grundskolen og på gymnasiet, hvor ingen opdagede, at han var ordblind.

 

Målgruppen for konferencen er skoleleder/rektor, lærere, pædagoger og IT-personale, der til daglig har kontakt med de ordblinde elever. Skolens arbejde med ordblinde elever kræver indsigt af alle.

 

Konferencen finder sted d. 31. januar 2019 på Ida Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København.

 

Pris: 975 kr.

 

Tilmelding:  Senest mandag d. 29. januar 2019, kl. 10.

 

Ved tilmelding skal man vælge hvilken workshop, man ønsker at deltage i:

 

  1. Allan Madsen: Ordblindelab. Tale-til-tekst og læseteknologi (45. min) samt
    MV-NORDIC – Pakkeløsninger af CD-ord, opdatering af brugen af CD-ord mm. (45 min)

eller

  1. Line Leth Jørgensen: Lærer, læsekonsulent og dysleksiblæksprutte. Rød, gul eller grøn – om gyldigheden af ordblindetestens resultat (2 timer m. pause).

 

Program:

Kl. 9.15:

Ankomst og morgenmad

Kl. 09.45-10.15:

Velkomst af Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler og Mogens Schmidt, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Kl. 10.20-12.00:

Oplæg af Trine Nobelius, læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Trine vil belyse ordblindhed, samt hvordan man afdækker ordblindhed med den nationale tværgående ordblindetest 'Ordblindetesten'. Hun komme også rundt om de mange spørgsmål om Ordblindetesten, som hun møder i sit arbejde: testtidspunkt, antal ordblindetests, "den gule gruppe", retskrav på udredning af ordblindhed, supplerende testning.
 

Kl. 12.00-13.00:

Frokost

Kl. 13.00-15.00:

Workshops

1. Ordblindelab. Tale-til-tekst og læseteknologi af Allan Madsen (45. min) samt MV-NORDIC. Pakkeløsninger af CD-ord, opdatering af brugen af CD-ord mm. (45 min)

eller

2. Line Leth Jørgensen: Lærer, læsekonsulent og dysleksiblæksprutte. Rød, gul eller grøn – om gyldigheden af ordblindetestens resultat (2 timer m. pause).

Kl. 15.00-15.55:

Oplæg af Mikkel Rugholm – mit liv som ordblind i grundskolen og gymnasiet uden at blive opdaget!

Kl. 16.00:

Tak for i dag.

 

 

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier    Ny Kongensgade 15,3    1472 København K    +45 33307930