Finanssektoren sætter fokus på forebyggelse af krænkende handlinger

 

FA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet udgav i september 2018 guiden ”Seksuel chikane skal forebygges i fællesskab” med 8 gode råd om forebyggelse. Den blev udsendt på baggrund af en række sager, som førte til #Metoo-bevægelse og øget offentlig bevågenhed.

 

Den 15. november trådte en ny bestemmelse om krænkende handlinger i kraft. I kølvandet på den udgiver Arbejdstilsynet en ny vejledning til virksomheder og medarbejdere.

 

FA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet holder derfor i forening et Gå-hjem-møde den 2. april 2019, kl. 15.00–17.00. Mødet holdes i FA, Amaliegade 7, København K.

 

Målgruppen er: Arbejdsmiljøansvarlige, HR-medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i finanssektoren.

 

Program:

  1. Velkomst og introduktion til temaet v/Mariane Dissing, adm. direktør, FA (streames)
  2. Nye regler om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane v/psykolog og specialkonsulent Tine Forsberg og Trine Sneum, Arbejdstilsynet (streames)
  3. Nationale og internationale perspektiver for indsatsen mod seksuel chikane v/næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet (streames)
  4. Omfanget af mobning og chikane i den finansielle sektor v/ næstformand Lone Clausen, Forsikringsforbundet (streames)
  5. Virksomhedsinput (streames ikke)
  6. Afrunding v/Mariane Dissing, adm. direktør, FA (streames ikke)

 

Deltagelse er gratis for finanssektorens virksomheder og medarbejdere. Du kan vælge mellem at møde op eller følge streamingen. Tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 29. marts.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening - Amaliegade 7 - 1256 - København K - 3391 4700