Veje til inkluderende læringsmiljøer 7. november 2019 i København

Læringskonsulenterne samarbejder med kommuner og skoler om at gå nye veje i forhold til at
styrke børn og unges læring, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer, så
der skabes chancelighed for alle børn og unge.


På konferencen formidles viden, metoder og redskaber i forhold til, hvordan man kan styrke
inkluderende læringsmiljøer gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver, samarbejde
mellem almen- og specialområdet, systematisk feedback i specialtilbud, det tværprofessionelle
samarbejde, dialogisk visitation samt ved at arbejde med relationer og konfliktløsning.


Konferencen består af plenumoplæg om ny forskning og nytænkende tilgange samt af en række
forskellige praksisoplæg, hvor repræsentanter fra skoler og kommuner deler deres erfaringer og
refleksioner fra igangværende udviklingsprojekter, der gennemføres i samarbejde med læringskonsulenterne.