Downloads

ARKIV

Casper Hvenegaard Rasmussen: ABM-området mellem divergens og konvergens (ppt, CPH, March 2019)

Clive Gray: Libraries, Archives and Museums (ppt, CPH, March 2019)

Kirsten Drotner: Public service i en globaliseret og kommercialiseret kultur: Hvad, hvordan, hvorfor? (ppt, CPH, March 2019)

Nanna Kann-Rasmussen: ABM-feltets feltets legitimitet: Kulturformidling mellem vigende autonomi og  strategiske imperativer (ppt, CPH, March 2019)

Trine Bille: Relevans - Hvordan og for hvem? (ppt, CPH, March 2019)

Hans Dam Christensen: Hvad vil vi og vejen videre (ppt, CPH March 2019)

Program_CPH_March_2019

h2020-guide-appl-msca-itn_en (vejledningsmateriale til Marie S. Curie-ITN, 2019)

LAMC3_projektbeskrivelse

Gruppe_foto_CPH_March_2019

Call_for-Papers_NKT

Deltagerliste1 (CPH, March 2019)

Invitation_til_Masterclass (CPH, March 2019)

Masterclass-tekster (CPH, March 2019)

Kort_referat_af_LAMC3_moede_17_12_2018 (Styregruppemøde)

Ref_af_skypemoede_22_11_2018 (Styregruppemøde)

Program specifikt materiale


 

Støttet af NOS-HS

 

Det Humanistiske Fakultet - Karen Blixens vej 4 - 2300 - København S - 35328811 - hum-fak@hum.ku.dk