Velkommen til Ledelsesmøde

Tema: Styr på det ustyrlige – om delegeret ledelse som en nødvendig forudsætning og et dynamisk udviklingsværktøj.

Skolen som moderne organisation er en ustyrlig og kompleks størrelse og kan ikke styres fra ét punkt. At kunne delegere opgaver og ansvar ud til flere led i organisationen er ikke blot honnørord for medinddragelse og påberåbelse af frihed for den enkelte. Det er ganske enkelt nødvendige værktøjer at have i sin besiddelse, for at kunne tage et moderne lederskab på sig i en verden, der er præget konstant foranderlighed og som kræver en høj grad af selvstyring.

Men hvilke krav stiller delegeret ledelse til dig som leder og i jeres ledelsesteam?
Hvordan navigerer man i det krydspres af forventninger og rollemodeller, som man har som leder; både til sig selv og til omverdenen?
Hvordan balancerer man sin rolle som leder, hvor man gerne på ene side vil lade uddelegering og selvstyring præge organisationen (styring på afstand) samtidig med ønsket om at vinde legitimitet ved at være tæt på og helt ude i felten blandt medarbejderne og kerneydelsen?

Til at udfolde begrebet delegeret ledelse har vi inviteret den tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen, fra Herlufsholm Skole og Kostskole til at dele ud af sine mangeårige erfaringer.
Herefter har vi i samarbejde med ledelseskonsulent, Erik Korsvik Østergaard, programsat et workshopbaseret og praksisnært indhold, hvor I sammen med jeres ledelsesteam vil blive mere skarpe på delegeret ledelse, og hvordan det vil kunne videreudvikle jeres lederskab hjemme på skolen.

Så altså; når du og ledelsesteamet har deltaget i skolelederkonferencen i Svendborg, har I været igennem et spændende og intenst 2 dages forløb, hvor I har reflekteret over nogle helt konkrete tilgange til, hvordan delegeret ledelse kan videreudvikle jeres ledelsespraksis i dagligdagen således, at det stadig er jer med hænderne på styret, der sikrer, at styringsværktøjet ikke styrer jer. Herforuden er det målet, at jeres delegerede ledelse fremadrettet fortsat er et reflekteret og nuanceret valg, som præcis er tilpasset jeres skoles særegne kultur og jeres konkrete lederstil.

 

Praktiske oplysninger


Konferencen afholdes på Hotel Svendborg d. 7.-8. marts 2019.

Der vil være overnatning på Hotel Svendborg og Hotel Garni. Værelserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Pris for konferencen, forplejning og overnatning: 2485 kr.


Tilmelding på foreningens hjemmeside senest onsdag d. 24. januar 2019.

 

Parkering: På hotellets hjemmesiden er en oversigt over parkeringmuligheder, klik her.

 

 

Program

 

Torsdag d. 7. marts

 

12.00 -13.00 Frokostbuffet

13.00 -13.30 Velkommen og præsentation af programmet.
Fællessang akkompagneret af Rikke Vigilius.

13.30-15.15 Tidligere rektor for Herlufsholm Skole: Klaus Eusebius Jakobsen: ”Ny ledelse i en traditionstung organisation - er det muligt?”. Foredrag med efterfølgende drøftelse.
Herlufsholm Skole er en skole med mange afdelinger: grundskole, gymnasium, kostskole, international linje, landbrug, skovdrift, vedligehold. Afdelingerne var under udvikling og mange byggeprojekter skulle flytte bygningsmassen ind i det 21. århundrede. Ledelse i den sammenhæng bringer alle dilemmaer frem omkring delegering af ledelse, ikke mindst i en teamledelse. Hvad er både farerne og fordelene ved at være tæt på styringen?, og hvad er farerne og fordelene ved delegering af ansvar? 23 års ledererfaring vil her blive delt.

15.15-15.45 Kaffepause

15.45-17.30 Delegeret Ledelse ved ledelsesrådgiver Erik Korsvik Østergaard

Delegering er en integreret del af at forstå og mestre det moderne lederskab. Distribueret lederskab er en forudsætning for at bringe alle i spil og få et sundere arbejdsmiljø, og for at inddrage ledere og medarbejdere i at videreudvikle organisationen i en verden der konstant ændrer sig.

Delegering er netop ikke en enten/eller-tilgang, men et spektrum af forskellige måder at få ansvar, opgaver og ideer spredt på flere hænder. I denne første del gennemgår vi

  • Mindsettet omkring distribueret lederskab
  • Forventningsafstemning om opgaverne
  • Forskellen på at delegere ansvar og delegere opgaver
  • Toolboksen, som består af to konkrete elementer
  • Og simulering af delegering, ved hjælp af Delegation Poker.

 

19.15 Velkomstdrink og herefter festmiddag med underholdning af Tobias TrierProgram fredag den 8. marts


8.30-8.35
Tak for i går og lidt om formiddagens program.
Fællessang.


8.40 – 10.10 2. sektion af delegeret ledelse ved. Erik Korsvik Østergaard samt drøftelse og evaluering af afledte refleksioner i forsamlingen.

Det distribuerede lederskab – og delegering som mekanisme – er en central del i det moderne lederskab, der består af 4 roller og 8 konkrete adfærdsmønstre.

I denne anden del gennemgår vi:

  • De 4 roller og 8 adfærdsmønstre
  • Laver en selvevaluering på ovenstående karakteristika ved den moderne leder
  • Debatterer og samler op, og illustrerer med cases fra danske virksomheder

 

Vi afslutter med en refleksion: Hvad har begge oplæg givet deltagerne i forhold til det overordnede spørgsmål, hvad ledelse på afstand og helt tæt på, - gør ved lederens rolle, identitet og autoritet som leder. Eller som sagt på en anden måde – Alle valg har en konsekvens, og hvad betyder det så for min lederrolle, at jeg gør, som jeg gør i min hverdag?! Hvilke refleksioner eller overvejelser har deltagerne gjort sig i den forbindelse?


10.10-10.30 Kaffepause


10.30-11.45 Karsten Suhr, formand. Seneste nyt fra den politiske verden.


11.45-11.55 Opsamling og tak for denne gang.
Fællessang.


12.00
SandwichDanmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier     Ny Kongensgade 15,3     1472 København K     +45 33307930    info@privateskoler.dk