Ledernetværk om Integration i København den 6. november 2019

Kommunale Ledernetværk om Integration i København den 6. november 2019

Der afholdes møde i det Kommunale Ledernetværk om Integration i Københavns Kommune.

 

Mødet finder sted onsdag den 6. november 2019 fra kl. 9.30 – 15.15, hos Københavns Kommune.

 

På mødet sætter vi indsatsen for at få flygtninge- og indvandrerkvinder i job og indsatsen mod negativ social kontrol på dagsordenen.

 

Som altid vil der være god mulighed for videndeling mellem deltagerne.

 

Efter oplæg om integrationsindsatsen i værtskommunen København, holder vi den sædvanlige kommunerunde, hvor vi drøfter aktuelle udfordringer og gode erfaringer.

 

Der holdes desuden share-shops både om formiddagen og om eftermiddagen.

 

Om formiddagen vælger vi en række udfordringer drøftet ved kommunerunden, som det er muligt at gå i dybden med. Efter frokost afholdes der to shareshops, hvor der præsenteres en konkret indsats i en række kommuner.

 

Vi håber at du har lyst til at deltage. Tilmeldingsfristen er onsdag den 30. oktober 2019.

 

Mødet er for ledere, teamledere mv. der har et personale- og/eller fagligt ansvar på integrationsområdet, som ønsker at drøfte aktuelle problemstillinger og dele viden med andre kommuner i regionen.

 

Hvis du har spørgsmål til programmet eller til deltagelse i netværket, kan du skrive til ledernetvaerkomintegration@siri.dk eller kontakte Helle Aaen på telefon 72 14 28 50.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration - Carl Jacobsens Vej 39 - 2500 - Valby - 72142501 - ledernetvaerkomintegration@siri.dk