Ghettolitteratur - forskeren og forfatteren

Mød forskeren Jon Helt Haarder, SDU og forfatter Morten Pape (Planen og Guds bedste børn) med oplæg og dialog om ghettolitteratur.

 

På denne TEMADAG ser vi på andre historier om ghettoerne. Både forfatternes personlige beretninger og forskernes større billede og længere historie tegner fænomenet anderledes op end politikerne gør.

Hvad er ghettoernes baggrund, og hvordan ser de ud i den aktuelle bølge af litterære opvækstbeskrivelser fra forsømte boligområder – og hvad med TV og musik? 

Dagen består af forelæsninger og workshop, og dagen samles i en samtale mellem Jon Helt Haarder og Morten Pape.

Du får tekster til nyeste tid og læser et tema, der engagerer dine elever. Litteraturen sættes sammen med andre medier, og det hele ses i en længere historie om velfærdsstaten Danmark – med udblik til Skandinavien i øvrigt. Du har til sidst en enestående mulighed for at høre en forsker og en forfatter debattere litteratur og samfund, perkere og kartofler, indhold og form.

Tekstuddrag med mere vil foreligge på forhånd, så dagens workshop-arbejde bliver kvalificeret og brugbart i den efterfølgende undervisning.

Dansklærere i de gymnasiale uddannelser får her en tematisk tilgang til nyeste tid og medier - umiddelbart anvendelig viden, vinkler og greb på nye danske ghettobeskrivelser i mange genrer, farver og formater.

 

 

Målgruppe: Gymnasielærere i dansk

 

Sted og dato: SDU, Campusvej 55 i Odense, onsdag den 30. oktober i lokale O99. 

 

Undervisere: Lektor Jon Helt Haarder fra Institut for Kulturvidenskaber samt forfatter Morten Pape.

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65501856 - lund@sdu.dk