I litteraturens spejl modul 3

Modul 3 trækker linjen fra de to foregående moduler op til i dag og sætter fokus på litteraturens behandling af fire af de mest presserende udfordringer, der præger verden nu og her, nemlig klima, økonomi, ghettoen og sygdomme.

 

 

Litteraturens måde at skildre forholdet mellem menneske og natur, herunder de aktuelle diskussioner om klimaforandringer i den såkaldt antropocæne tidsalder behandles under temaet klima. Næste tema ser på, hvordan litteraturen tematiserer finansverden, kapitalisme og fattigdom. Både forfatternes personlige beretninger og forskernes større billede og længere historie tegner fænomenet Ghetto anderledes op, end politikerne gør. I den aktuelle bølge af litterære opvækstbeskrivelser fra forsømte boligområder går vi ind i Ghettoen og bliver klogere. Endelig fokuserer foredraget om sygdom på litteraturens særlige måde at give sygdomme et litterært sprog, der blandt andet kan anvendes som en form for narrativ medicin.

 

 

Foredragene har fokus på både dansk og international skønlitteratur, men vil også inddrage faglitterære tekster.

 

 

Modul 3 udgøres af to kursusdage med hver to temaer. Modulet kan tage selvstændigt eller kombineres med modul 1 og/eller modul 2.

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - lund@sdu.dk