Logistikworkshop 2020 om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis


AFHOLDES SOM ZOOM MØDE (linket er sendt ud)

  

 

Tid      

3. december 2020, kl. 10-14.30

 

 

 

Arctic DTU afholder logistikworkshop med fokus på vidensdeling om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis.

 

Formålet med workshoppen er at fremme samarbejdet om feltaktiviteter og logistik i Arktis på tværs af forskningsinstitutioner og myndigheder i Rigsfællesskabet.

 

Til workshoppen kan du møde repræsentanter fra en række forskningsinstitutioner og myndigheder, der fortæller om kommende feltaktiviteter og projekter. Du kan også høre om mulighederne for logistisk støtte til forskningsprojekter i Arktis.

 

Desuden vil der være rig mulighed for at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne og tale med nuværende og potentielle samarbejdspartnere.

 

Hvis du ønsker at holde et oplæg om din institutions kommende feltaktiviteter, kan du kontakte Ingrid Vernimmen e-mail: arctic@dtu.dk.

 

Bemærk, at der som udgangspunkt kun er plads til ét oplæg per institution, der dog meget gerne må medtage flere aktiviteter. Koordiner derfor gerne med dine kolleger, hvis I er flere fra samme institution, der deltager.

 

 PS: der vil ikke blive distribueret hard copies af programmet/deltagerlisten på selve dagen mht. bæredygtighed.

 

Tilmeld dig her senest den 26. november 2020.

 

Del gerne invitationen med dit netværk!

DTU Byg - Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A - 2800 - Kgs. Lyngby - 45257818 - ussa@dtu.dk