Børne og Undervisningsministeriet, STUK

Frederiksholms Kanal 26, Fægtesalen
1220 København K
58

Telefon: 33 92 50 00
www.uvm.dk