LTM praktisk kursus

Nye brugere vil blive instrueret i, hvordan modelberegninger gennemføres i praksis. I kurset gennemgås ved brug af demonstrationer, hvordan et beregningsscenarie sammensættes af forskellige dataelementer og konfigurationer, og hvordan værktøjer til at tilrette scenariedata og præsentere resultater betjenes.

Der udleveres øvelser, som deltagerne kan gå hjem og arbejde med, når de lejer sig ind i servermiljøet.  

 

DTU Management  - Bygningstorvet 116B, , - 2800 - Kgs. Lyngby -45256595 - marhou@dtu.dk