Más español - Temadag for spansklærere i grundskolen - København

Målet med temadagen er at dykke ned i spanskfagets nye muligheder som opfølgning på forsøget med det 3-årige valgfag i folkeskolen.

 

Med temadagen lægges der op til sparring og netværkeri mellem lærere, der underviser i spansk.

Undervisningsministeriet, Fægtesalen - Frederiksholms Kanal 26 - 1220 - København K - 33925000