Matematikfaglig temadag - Odense d. 26 marts. 2020

Gennem de seneste år har Børne- og undervisningsministeriets læringskonsulenter samarbejdet med skoler over hele landet om skoleudvikling. Her har der særligt været fokus på løft af fagligt udfordrede elever. På den baggrund inviterer læringskonsulenterne til matematikfaglig temadag, hvor andre skoler får mulighed for at få indblik i den viden og de erfaringer, der er gjort i samarbejdet med skolerne.

 

På dagen præsenteres forskningsbasseret viden og erfaringer med udvikling af matematikfaglig praksis. Temadagen vil med en kombination af workshops og oplæg give deltagerne mulighed for at gøre sig refleksioner om egen praksis og der vil være mulighed for videndeling med andre skoler. Herudover vil der på dagen være fokus på, hvordan den nye viden omsættes til praksisser hjemme på skolen.

 

 

Temadagens mål er, at deltagerne får:

  • Præsentation af didaktisk og fagfaglig viden gennem de to fællesoplæg
  • Indblik i virkningsfulde indsatser i forhold til udfordrede elever
  • Konkrete ideer til hvordan undervisningen kan kvalificeres og udvikles

Målgruppe: Matematikvejledere, matematiklærere samt ledere med fagligt ansvar for matematikken