Narrative metoder i arbejdet i almen praksis

- tag patientens historie alvorligt

 

Når der er problemer i et menneskes liv er det fordi, der er noget værdifuldt, der er blevet traumatiseret, nedgjort eller stoppet. Lægen kan gøre en forskel ved at kende historierne, og endda være medskaber i en ny og bedre fungerende historie med fokus på det, som mennesker tillægger værdi.

 

Formålet med kurset er at du får viden om, og forståelse for, hvad der forstås ved en narrativ tilgang til arbejdet i klinikken. Du vil opnå grundlæggende færdigheder til selv at kunne arbejde med en narrativ tilgang og forskellige narrative ”kort” i dagligdagen, så du bedre kan finde vej i patienternes ”landskab” og prioritere, hvornår og i hvilke situationer, det er specielt gunstigt at arbejde med narrative metoder.

Formålet er i sidste ende at lægen bliver bedre til at inddrage, hvad mennesker fortæller om deres liv og hvad de tillægger værdi, og deres erfaringer med at håndtere deres problemer – blandt andet i tilrettelæggelse af udredning og behandling.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion: Ialt 2 dage 

 

Form

2-dages internatkursus (overnatning er includeret)
 

Undervisere

 

Tid & sted

30. - 31. oktober 2019, Comwell Roskilde

 

Tilmeldingsfrist
16. august 2019

 

PrisPLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134