Temadag: Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen - Rebild Bakker

 

Temadagen henvender sig til skoleledelse og ressourcepersoner inden for naturfagene, fx kommunens naturfagskoordinator og skolens naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson.

 

I løbet af dagen præsenteres gode eksempler på naturfaglige handleplaner og anvendelsen i praksis, et opdateret syn på naturfag anno 2019 samt et helt nyt nationalt netværk for naturfagsvejledere i Danmark.

 

Der vil bl.a. være oplæg ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, Astra, UVM og skoleledere, der har arbejdet med udvikling naturfagskultur i sammenhæng med lokal skoleudvikling.

 

Comwell Rebild Bakker - Rebildvej 36 - 9520 Skørping - Tlf. 98 39 12 22 - www.comwell.dk