ANNULLERET: Netværksmøde for demensudredningsenhelder 2020

Det er med stor beklagelse at vi desværre må ANNULLERE Netværkskonference for Demensudredningsenheder 7. oktober 2020 i Vejle

 

Netværkskonferencen aflyses på baggrund af COVID-19 epidemien og de regionale regler, som giver begrænsede muligheder for afholdelse og deltagelse i møder.

 

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 13. oktober 2021, hvor vi vil glæde os til at mødes igen i Vejle.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netværkskonferencen samler medarbejdere fra demensudredningsenheder i hele Danmark og giver en unik mulighed for at hente inspiration og drøfte relevante faglige emner med kolleger og netværk.

På konferencen er der lejlighed til at vedligeholde og udbygge samarbejdet mellem enhederne på tværs af regionerne.

Dagen indledes med en fælles session. Her præsenteres faglige emner af fælles interesse. Herefter er der mulighed for at deltage i workshops, der er målrettet forskellige faggrupper. Her kan deltagerne gå i dybden med fagspecifikke temaer.


Dato: Mødet er annulleret i 2020 - Vi glæder os til at se jer i Vejle 13. oktober 2021

 

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125,  7100 Vejle

 

Tid: Kl. 10:00 - 15:30

 

Målgruppe: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, sekretærer og andet personale på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme.

 

Kursusoversigt

Vil du tilbage til oversigten over alle kurser, temadage og konferencer fra Nationalt Videnscenter for Demens, så klik her: Alle kurser, temadage og konferencer

 

 

 

Nationalt Videnscenter for Demens - Blegdamsvej 9, afsnit 6922 - 2100 København Ø - Tlf.: 3545 6922 - vide@regionh.dk - www.videnscenterfordemens.dk