Natur & Miljø 2019 - Viden og indsigt – veje til en bæredygtig udvikling

Natur & Miljø 2019 har som tema 'Viden og indsigt – veje til en bæredygtig udvikling'

 

Perspektiver på natur, miljø og planlægning for vores fremtid og realisering af verdensmålene.

 

Konferencen Natur & Miljø 2019 samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks

natur og miljøet, det vil sige planlæggere, miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser

samt de organisationer, forsyningsselskaber, virksomheder, rådgivere og forskere, der interesserer sig for

udviklingen af den danske natur og vores miljø.

 

Det får du med hjem

Målet med konferencen er gennem faglig debat og drøftelser på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter indenfor natur- og miljøområdet at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med en effektiv forvaltning af den danske natur og miljøet.

 

  

VEL MØDT på Hotel Nyborg Strand den 27. og 28. maj!

 

 

Med venlig hilsen

   

Lars Mørk, Formand, KTC

Hans Peter Birk Hansen, Formand, EnviNa

 

 

 

Læs mere på http://naturogmiljo2019.dk/