Nudging og Service Management

Tid: Mandag den 9. april 2018, kl. 16:00 - 18:00
Sted: BlueHat, World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup 
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

 

Christian F. Nissen, BlueHat

På mange måder forudsætter de best practices, som vi læner os op ad, at både vi, vores samarbejdspartnere og brugere opfører os rationelt. Men det er jo i virkeligheden langt fra tilfældet! Derfor kommer vores forsøg på målstyring, procesorientering, servicedesign og træning jævnligt til kort. Kan vi indrette vores arbejde, ledelse og løsninger på en måde, så at vi tager højde for vores (til tider uhensigtsmæssige) irrationelle måde at tænke og handle på? Og måske endda udnytte vores intuition til fælles bedste?Indhold:
Mødet giver en times teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi sammen vil bruge resten af tiden på en case. Og hvem ved - måske er det dit første skridt mod at blive adfærdsarkitekt i din organisation?


Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-

Tilmeldingsfrist den 5. april 2018

BlueHat - World Trade Center Ballerup, Borupvang 3 - 2750 - Ballerup - +45 40304426